Škola uskutečnění

Zdravá a čistá síla našeho ducha, opravdový a reálný náš potenciál

Současné vědomí Země a Vesmíru umožňuje zažít zcela nový pocit vnitřního sladění sám/a se sebou, s vnitřní krajinou srdce, s naší podstatou Života. Vesmír je silnou tvořivou myšlenkou, jen je třeba, aby síla tvoření měla kudy proudit. A Bůh/Vesmír nechce, aby již proudila lidským egem, tam, u kterých již nemusí. Probuzení do nového zdravějšího světa, kde naše čistá síla ducha nám dává podstatně účinnější formu a hlavně smysl tvoření. Duch, náš záměr, naše čistá síla, která nám dá novou možnost Žití na základě sladění s novými tvořivými myšlenkami Vesmíru a pak i dalece většího fyzického zdraví, pozitivnějších emocí a vnitřního klidu. Protože budeme vědět, že jdeme správně, že se v Životě dějí správné věci k uzdravení, pak celý Život je štěstí a nemusíme se za ním jak někteří žijící dle zákonů naší společnosti nesmyslně honit. Ego a mysl nás zdrcuje každým okamžikem a obrat k tichu mysli a intuici srdce je nyní možný. Reálněji to ani dříve nešlo. Bylo potřeba nového duchovního vědomí, které sestupuje a nově tvoří proměnu Vesmíru. Díky úplnému sladění s touto čistou myšlenkou proměny Vesmíru je možné využít nejnovějších a zcela aktuálních duchovních metod a meditací, které posunou vědomí člověka ke zdravé formě Bytí. Úspěšný a zdravý člověk také nemůže žít podle principů společnosti před pár desítkami let, natož tisíci … Vesmír nám určuje smysl Života a ten aktuální je vždy lepší, než jaký byl společností vytvořen a různě duchovními lidmi naučen žít. Vesmír touží po své proměně a nabízí nekonečně více. Vesmír otevírá nové možnosti tvoření na základě sladění se svým duchem každého z Vás, tam je plná moudrost lásky Života.


Nové a prvně vůbec přicházející léčivé metody, které naprosto převyšují cokoli dříve zde možného.

Nyní je pro Vás jedinečnou příležitostí zpracovat si nejen své karmické záznamy, ale otevřít se mnohem smysluplnějšímu tvoření a dosednutí svým pravým já do fyzického těla. Práce je daleko efektivnější, zcela bezpečná a v naprosté čistotě tvořená!! A v tom, co pro Vás přichází kouzelně nádherná. Je to na základě maximálně možného sladění s aktuálním duchovním vývojem Země i Vesmíru, který je ve stále neuvěřitelně rychlé proměně. Lze u Vás vyladit to, co by dříve trvalo i zcela reálně desítky let a desítky inkarnací (protože některé záležitosti duchovní vědomí Země zatím jednoduše neumožňovalo zpracovat), a to krásně a hlavně zcela čistě.

Jsou to jedinečně nové informace a osobní či seminářová práce, která se tu na Zemi otevírá v přirozeném vývoji až nyní. Tento text a zcela nutné uzdravení prostředí, aby mohl být zveřejněn, trval dlouhé a velké stovky hodin usilovné práce.

Na přelomu ledna a února (zatím nemám potřebné informace – nejsou zatím potřeba), přijdou 2 semináře, které budou tím nejaktuálnějším co duchovní prostředí Země a Vesmíru umožňuje. Posunete se ve vývoji a své evoluci maximálně dále, jak to zcela čistá myšlenka tvoření pro každého jednotlivce umožňuje. Druhý seminář bude pro lidi, co již v dubnu prošli exkluzivním dubnovým seminářem, prvním po téměř 3 letech, co mi Vesmír řekl, že mám právě na tomto uzdravování prostředí pracovat naprosto maximální intenzitou a předností před vším (více informací o tom naleznete na stránkách v kontaktech). Je ale nutné, aby všichni, kdo nebyli na podzim na osobním sezení, přišli a vyladilo se obrovské množství věcí pro ideální zvládnutí semináře a vnímání vyšších informací na něm říkaných. Také Vám řeknu základní a pro Vás zcela nové informace proč je to tak důležité a dojde k očištění Vašeho směrování k láskyplnému záměru a sladění sami se sebou, aby byl seminář naprosto bezpečný.

Kdo dříve chodil na práci i semináře pravidelněji, ale nebyl na dubnovém semináři, může být umožněno přijít i na druhý již v tak brzké době. Vše záleží na tom, jestli to pro Vás bude dle Vesmíru potřebné, pro další sladění Vaší cesty. Pravidelné semináře již dále budou následovat.

Dnes není dle Vesmírných zákonů o proměně a vývoji potřeba žít tolik dalších (dle vyššího čistého záměru Tvoření mnoho nepotřebných a náročných) zkušeností a mnoha dalších inkarnací, ale vykročit ve sladění s tím, jak se Vesmír/Bůh/Život sám touží projevovat. To co je nutné si odžít jako zkušenosti či pochopit samozřejmě zůstává, jen Vesmír a Země vibrují a vyvinuli se v dalece krásnější a čistší podobu a tedy tvoří a proměňují dál. Není třeba mít za sebou velké desítky seminářů na emoce, čakry, vnitřní muže a ženy, karmické záležitosti apod., doma pracovat dle desítky, stovky a tisíce let starých meditací, ale vyjít ve sladění s Vesmírem, jak on sám se touží v nádherné a čisté podobě skrze Vás dále projevovat. Ano, současné meditace jsou také funkční, ale upřímně jsou až příliš zastaralé a na bázi ega či duchovního ega a nejdou směrem, kterým se ubírá současná duchovní a životní proměna, kterou na Zemi Vesmír přináší. Také byste např. nechtěli volat s desítky let starým telefonem a žít podle společnosti, před stovkami let (…protože byste pak v současné a aktuální společnosti nemohli být úspěšní).

Pokud byste rádi našli význam slova štěstí, tak ten je v Životě ve sladění a naplnění vyššího smyslu Života, toho, který Vesmír touží skrze Vás Žít. I jak můj syn povídá: Štěstí je Maminka Země. To je štěstí, ne honba za duchovní výšinou, která nemá cíl, protože Vesmír již tolik nepodporuje současné a velmi zastaralé duchovní metody. Jako firmy nepodporují již po pár letech své výrobky a programy, tak i Vesmír touží tvořit v aktuální podobě a je nádhernější a jednodušší než desítky seminářů a desítky návštěv léčitelů (Nevidí s kým a s čím spolupracují, protože je vždy něco nad nimi, kdo a co si s nimi hraje a něco do nižších rovin proudí, ano, ale vězte, že si chytře ty bytosti, duchové a zdroje z Vesmíru vezmou daleko účinnější a vyšší možnosti z vyšších Vašich rovin. O nich většinou ani nevíte, tedy Vás to nyní nebolí, ale v dalším vývoji pak potkáváte tyto pokřivené, falešné a neláskyplné energie a projevy a jednoduše Vás to nepustí dál). Je nutné vnímat tok energií až od Vašich Jednot, abyste vnímali, co znamená opravdově čistá práce. A proto zmiňuji možnost tohoto obrovského posunu v Životě, protože je samozřejmostí vnímat a narovnat nejen to, co je takzvaně v auře a možná trochu okolo, ale v celé šíři Vašeho Bytí, tak jak si Vesmír sám přeje se projevovat. Proto je to tak účinně a nekonečně rychlejší než jakékoli současné duchovní metody. Reálně poznáte i ve fyzickém Životě, jak se vše mění daleko pravdivěji, než byste si možná i teď dokázali připustit a že se tím vyléčí mnohé neduhy fyzického těla! Štěstí je nejvyšší výšinou, kterou Vaše srdce touží Žít.

Po obrovsky náročné, vyčerpávající a letité práci bez seminářů i osobní práce (i když byla plná nádherných překvapení a jedinečného vnímání, slaďování a žití svého pravého Já), toto Vše je nyní možné Žít. Stačí se jen otevřít, toužit po svém nalezení a správně na sobě pracovat. Přikládám povídání o úžasné síle ducha, kterou můžeme již Žít a také o tom, co je v duchovním světě nejvíce, osvícení-realizace. Jen prostě a jednoduše se současnými semináři, které žijí dle informací mistrů i z tisíců let dříve, není možné. Jsou to hezké a nalaďující informace, ale fungovali dříve, ne teď, kdy se Vesmír vyvinul nekonečně dále a touží Žít skrze Vás naprosto jinak, než se zde učí.

Také jsou již v přípravě další články o Vesmírné energii (temné energii), osvětlení náboženství a jiných současných duchovních systémů a jejich aktuálním dopadu na vývoj, vysvětlení podstaty vývoje lidstva a další.

I dětem můžete dát novou vnitřní moudrost a tím sladění s jejich intuicí a pravdivějším já, které přináší mnohem větší klid a radost nejen pro ně, ale i pro Vás!! A protože jsou děti naším dědictvím pro budoucí generace a jejich nitro ještě není tolik v trýznících energií ega, jde u nich mnoho záležitostí narovnat a vyladit mnohem rychleji. A děti a zvířata se tolik nepřetvařují, takže zcela reálně vnímáte jejich správný posun. Pracuji s dětmi i novorozenci přes 12 let a přesně vím, jak je posunout dále a zajistit (díky Vaší snaze) pro ně mnohem krásnější budoucnost i další inkarnace bez mnoha moc těžkých zkušeností a zamotávání se do dalších neblahých energií pro Život. A právě ta vnitřní moudrost je posouvá dále, díky které vnímají mnohem více, co jim říkáte a také mají krásnější sladění a vnímání Přírody. Pro rodiče, kteří se také touží posunout správněji v Životě dál, nabízím pro děti možnost o 2/3 menší cenu, než je běžné! Aby i jejich děti vzkvétaly více, než by si zatím mohli myslet :-) Více se dozvíte na webových stránkách v informacích o léčení.

 

 

Datum: 5. květen 2017, 10:28