Škola uskutečnění

Výuka nových léčivých metod

Škola nových léčivých metod přicházejících z právě se otevírajících nejvyšších rovin vědomí planety Země.

Upřímě a velmi pokorně pravdivě řečeno se jedná o nejotevřenější a nejkomplexnější výuku přírodní a tzv. "tradiční čínské medicíny". S velikým důrazem na pravdivou a láskyplnou rovinu využívání energetického léčení a v pravdě a láskyplnné síle ducha, skrze kterou nejvyšší potenciál k vyléčení přichází.

Využívání starodávné moudrosti i nejnovějších poznatků, které nám Maminka Země v nejvyšších úrovních vědomí otevírá pro výrazně hlubší léčení a uzdravování.

Informace, praktické léčení, meditace i nové duchovní směrování, vede k plně bezpečnému a láskyplnému naladění pro svůj svobodný duchovní vývoj, tak i k mnohem hlubšímu vyléčení druhých, než je tu učeno.

Vše je dle čisté myšlenky pokračujícího Božího tvoření, pro vyšší evoluční záměr vyléčení člověka v mnohem hlubším rozměru, než je tu zatím kdekoli znám, a je třeba pro smysluplnější záměr jedince i vývojový záměr procesu Země.

Výuka léčení bude probíhat v celém rozměru energetického systému člověka, ne jen fyzického těla, jednoho orgánu nebo části těla, jak se všude učí. Nemoc vždy prochází aurou a je spojená s mnohým nezpracovaným a negativním zázemím člověka. A právě tento celek vyvolává příznaky nemoci nebo nemoc samotnou a je třeba ji dostat z celého energetického těla člověka, ne jen fyzického, protože pak má možnost se přeměnit a vrátit se mnohými jinými cestami zpátky. A navíc za těmito příčinami nemocí, bývá hromada cizích energií, bytostí a působení, které nedovolí plnému vyléčení, tak jak to u čínské medicíny je.

Ano umí velmi dobře léčit a pomáhat lidem, to bezesporu, ale stále jen léčí a neuzdravuje. To je zásadní rozdíl. Hlavním bodem není výuka k tomu, aby lidé mohli léčit další, jak to učí tady na školách tradiční čínské medicíny, ale uzdravení sebe sama / samého a tím přirozeně dojde k rozvinutí potřebných talentů a osobní moudrosti, aby bylo možné daleko efektivněji pomáhat i druhým. A pak vždy se dojde k poznání, že ten jedinec nechce léčit jen pomocí čínské medicíny, protože se dá daleko efektivněji uzdravovat. Pozná tak svůj vlastní potenciál, kterým má dle vyšší Vůle Boží opravdu naplňovat službu.

Povíme si a ukážeme možnosti co nám Tibetská medicína a jejich současnému rozdílu s využitím při léčení čínskou medicínou, i v počátcích užívání této tibetské léčivé metody.

Tradiční metody k diagnostice, jako je oko, jazyk, tep a další jsou rozšířeny o možnost intuičního vnímání a obrazu, který se skrývá za tím a běžnými i pokročilejšími diagnostickými metodami nemůže být objeven. Na výuku vnitřního vedení bude z počátku brán obrovský zřetel, protože pak teprve máte možnost opravdu uzdravit sebe i klienta, ne jen podle naučených manuálů a postupů. Každý člověk jsme zcela jedinečný a doporučované postupy většinou fungují jen omezenější mírou.

Akupunktura, je nekonečně více rozšířena o práci s meridiany i jemnými těly člověka, tak, aby při každé jehličce jste měli možnost vnímat, co to s člověkem udělalo, jak se změnil jeho energetický systém a jestli je opravdu správné pokračovat dle naučených postupů nebo podle osobního vnímání a vnitřní intuice, zvolit jiný postup, který energetický systém i tělo člověka vyrovnají mnohem lépe. Každá jehlička může spustit zcela nečekané procesy v těle, či ovlivnit orgány a meridiany a je třeba s úctou a k daru léčení pozměnit formu léčení, tak, aby mohlo dojít i k hlubšímu uzdravení člověka na úrovni jeho jemných těl i ducha. Pořekadlo ve zdravém těle, zdravý duch, moc pravdivé není. Ano člověk si samozřejmě velmi pomůže, ale pravdivější věta je ve zdravém duchu, zdravé tělo. Pak je teprve možné člověka vyléčit, jinak bude pořád nemocný, jen každou chvíli někde jinde.

Síla našeho ducha nám přináší mnohem hlubší, účinnější a pravdivější možnost vyléčení a propojení s léčivým potenciálem, který je člověku zatím skryt, protože se nachází ve výrazně vyšších rovinách lidského vědomí, ke kterým člověk zatím současnou transformací/proměnou jen velmi pomalu směřuje.

Síla moudrosti k vyléčení je obrovským darem Matky Země a každý k ní můžeme mít přístup, jen je třeba pochopit duchovní nastavení planety Země a zvolit cestu duchovní svobody a naplnění, které pro každého Vesmír/Bůh/Příroda má. Jen není nikde napsán v knížkách ani na internetu, ale musí přijít z osobních vnitřních rovin člověka. Na toto pravdivé vnitřní propojení, vnímání i jemnost, bude brán velký zřetel, tak, aby i člověk, který léčí, věděl, že přichází láskyplné léčivé energie i informační zázemí, které posouvá i jeho k novým rozměrům vnímání života i vedení k vyšším možnostem realizace a naplnění na této Zemi.

Naučíte se mnohé dovednosti, které se neučí v žádné škole tradiční čínské/tibetské medicíny, nové lečivé techniky i schopnosti, jako je zesilování 5 smyslů člověka, nekonečně více posílit ducha srdce pro vyléčení těla, osobnosti i duchovního směrování, pozvednou ženy do vyšších projevů z bývalého i někdy současného utlačování ve společnosti, i později aktivování fyzických i jemněhmotných mimosmyslových orgánů a mnoho desítek další celistvých forem léčivých postupů. Všechny tyto možnosti co jsem napsal, se dají zcela bezpečně zařídit také pomocí akupunktury. Akupunktura obsahuje ve vyšších rovinách poznání nekonečně více možností, než umožňuje současný systém tradiční čínské medicíny. Povím Vám také mnohem více o původu tradiční čínské medicíny a pravém účelu daru tohoto léčení.

Výuka je propojena s účelovými meditacemi, které umožní hlubší intuiční zázemí jedince i možnost léčení sám sebe. Žádná škola přírodní čínské medicíny neučí jak vyléčit sám sebe, pouze naučení pro léčení druhých. Ani jak vnímat jednotlivé energetické body nebo dráhy v těle a jak jsou propojena s celkovým energetickým systémem. Velmi důležité je třeba v léčení akupunkutrou vnímat kde se ten který bod nachází, v jaké je kondici a jak dlouho potřebuje léčit. (Toto vyšší vnímání přichází postupně, ale je to hlavní důraz této nové školy z původní tradiční čínské medicíny). Meditace přichází v plném odevzdání, co je právě dle čistého záměru Božího, aby informačně, odblokováním,  i energeticky přišlo v přímém a pravdivém channelingovém propojení. Tím je dosaženo mnohonásobně účinnější meditační formy, než je tu zatím běžná.

Součástí výuky budou i léčebné techniky tzv. Či-kungu, kdy jednotlivé části budou rozděleny na semináře Či-kungu dle postupných energetických možností a opět výrazně efektnější a novější formou než se tu i v Číně vyučuje. Jedná se o velmi efektivní energetický léčivý systém, který může ve vhodnou dobu výrazně léčit i fyzické problémy. Ukáži Vám mnohem více jak se dá díky nim sladit třeba s měsíčním klidem či obnovit a regenerovat energetické toky v těle. Přišli mi nová poznání jak Či-kung používat ve výrazně kvalitnější a hlavně dalece čistší formě. Byl jsem na 2 seminářích v Lotyšku od jednoho z nejuznávanějších učitelů Či-kungu, minimálně v západním světě, a přicházeli mi nádherné a velmi pokročilé meditace jak tento léčivý systém lépe využívat. A když jsem s ním mluvil (pak i s jedním dalším podobným učitelem již v Praze, kdy jsem ze semináře utekl, protože to bylo hrozné), upřímně kdybych za to nedal tak velké peníze šel bych si spíše zacvičit do parku tam sám, ale i to je poznání jak ve velmi nízkém duchovním vědomí tito „slavní mistři“ pracují. Se vší úctou co dokázali a jak pomáhají lidem, jistě je to funkční. Ale upřímně zase učil tam při tom jak využívat tuto léčivou enegii to co jsem učil asi tak hodinu na semináři výuky léčivých energií a on to měl roztahané na 2 dny. Když jsem se jich ptal, jestli rozlišují pozitivní a negativní energii, tak podle reakce vůbec neví co to je, jen při cvičení nasávají energii, což je v průměru minimálně polovina negativního charakteru. A to je pro mě nepřípustné, to je jako koupat se v rybníku a člověku je jedno že se koupe v polovině v bažině. Snažil jsem se to aspoň jemně naznačit, i když se tam toho dělo daleko více, že čisto přílivu energie je základem zdravého ducha a i čistého záměru jedince při svém vlastním vývoji. Tyto meditace na semináři jsou nádherné a i mohou být náročné, protože tady se učí i trpělivost, některé meditace v pokračujících stupních mohou být i delší, ale vše přichází zcela v souladu s čistým záměrem jednotlivých účastníků a bezpečně energeticky pro každého jedince, kdy vnímám každého z Vás co a kdy potřebuje a vylaďuje se cvičení a přiliv potřebných energií i osobních uvědomění jak potřebuje jednotlivec i celá skupina.

Na základě přípravných seminářů jako je Pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí, Duchovní léčení a očista s Vyšším Já a Léčivé energie, je člověk připraven započít tuto novou výuku původní tradiční čínské/tibetské medicíny, tak, aby sobě i druhým přinesla výrazně znatelnější proměnu a touženého zdraví. Tyto semináře jsou také nutné, aby člověk mohl začít s touto mnohorozměrnější a efektivnější výukou, ne jen na informační a myšlenkové bázi, jako jinde. Je možné si je i při těchto seminářích postupně jak půjde projít. Vše probíhá s hlubokou úctou k moudrosti, která přišla s tímto starobylým a funkčním systémem, která se pod názvem tradiční čínská medicína skrývá. Je však doplněno o obrovské množství nových léčivých metod, které zcela nepopsatelně rozšiřují možnosti léčení a slaďují se svou čistou osobní vyšší podstatou, která umožňuje proudění krásy srdce v zatím nepoznané míře.

Tento seminář nových léčivých metod bude pravděpodobně víkendový, konaný každé 2 měsíce po dobu 4 let. S tím, že intenzivní týdenní práce bude o prázdninách.

Tyto semináře budou nejspíše hlavní náplní Školy uskutečnění a bude vše k tomu směřovat. I další semináře budou upraveny jak množstvím, tak cenou tak, aby bylo možné tuto výuku nových léčivých metod zvládnout. Začátek bude pravděpodobně v roce 2018. Vše záleží na dalším vývoji a potřebách předávání těchto nových metod ve správný čas, jak Vesmír vidí. Vše tedy projde v dokonalém sladění a poté je možné, aby práce na semináři byla v plné odevzdanosti, bezpečnosti a nejvyšší kvalitě.

 

Na rok 2019 se připravuje tento seminář pro ty, co již mají za sebou 4-letý seminář tradiční čínská medicína. Ten bude nejspíše 2-letý.