Škola uskutečnění

Vnímání žijící Boží lásky a splynutí s Žitým Božím vědomím

Jak správně vnímat žijící Boží lásku. Co je jednotný Boží Vesmír a jeho Duch. Co se děje při splynutí člověka s žitým Božím vědomím. Jak probíhá přímé naplňování poslání. Zcela aktuální a čisté informace o tzv. osvícení-realizaci, které nikde jinde nenaleznete. (druhá část)

Existují velmi vysoké roviny vědomí, ve kterých naše duše splývá s naší Jednotou. Tam náš duch získává čistou sílu Vesmíru a způsob Života se zásadně mění. Již se nesnažíte „chytat“ jakékoli náznaky paprsku Boží lásky. Vy jste tím jasným zářivým paprskem, který má své naplnění. Při vnímání dalších paprsků jednou zjistíte, že jsou nádherně společně sladěná žitým Božím vědomím a že neexistuje vnímání oddělení, ale všechny jsou nepopsatelným způsobem ve sladění. Jako jednolité moře, dokonale vyladěné jak by mělo být ve svém projevení. Toto nebudete schopni Žít stále, jen víte, že jste plnou součástí těchto nádherných rovin a kdykoliv bude potřeba, opět to budete vnímat a využívat tuto jedinečnou sílu Života k tvoření pro Vesmír. I když fyzické tělo bude vyladěné, aby tuto naprosto nepředstavitelnou energetickou sílu zvládlo, tak při snaze dlouhého působení tam, by se Vám přepálily energetické toky. Ale žádná snaha nebude, protože touhy jsou ty tam. Je jen touha Vesmíru po další proměně a zušlechťování Života.

Stáváte se uzdravujícím žitým Božím vědomí, který tvoří. Není tam žádné já, to se postupně při této touze k pravdivé cestě Životem rozplývá. Lidská část mizí, evoluce je určitým způsobem dovršena. Pro někoho je to nejvyšší cíl, ale je to jen vysoce významný avšak stále malý počátek toho, co je za tím a jak žité Boží vědomí funguje.

To, co bylo dříve osvícení, již naprosto nestačí. Vesmír má daleko větší nároky na svou proměnu a na Život v něm. Dovolím si upozornit na různě podivné duchovní stoupání přes dimenze a podobné kvantové systémy práce. Za nimi totiž stojí velká spousta bytostí a různých zdrojů, které Vaše vyšší roviny velmi rádi využívají. Temný záměr je velmi silný a při naprosto minimální duchovnosti, která tady na Zemi funguje, je opravdu mnoho věcí jako ve filmu Matrix. Jen s tím rozdílem, že místo odebírání fyzické energie, se odebírá pro Vás nepředstavitelným způsobem ta duchovní. Těch omezení a různých „temných sítí kontroly“ je stále velmi mnoho a srazí a odeberou si Vaší duchovní sílu, kdy se jim zachce. Jen to většinou ani nevnímáte, protože lidské vědomí i při desítkách let práce se současnými duchovními metodami, je značně nízké. Již bylo mnoho podobných temných a falešných systému a zdrojů v obrovském množství zrušeno, ale i tak má mít temná strana určitou svou sílu a tak to jednoduše z jejího pohledu naprosto dokonale funguje (více o tom níže v odstavci o přímém naplňování poslání).

Obraz Božího Vesmíru a Vesmírů se zobrazuje do niterné roviny lidského těla, které musí mít tu sílu, aby toto Boží vědomí dokázalo udržet v nepředstavitelně silném proudění. Boží Život tvoří podobnou strukturu, jakou je fyzické tělo, jeho orgány, buňky, atomy, částečky atomů a prázdnota (ta je extrémně důležitá, ale o té nesmím nyní psát, možná jednou na nějakých velmi pokročilých seminářích, bude i v praktických ukázkách o ní a jejím účelu hovořeno). Vesmíry jsou buňky, galaxie atomy, sluneční soustavy částečkami atomů a planety ještě nižší částí, než tu vědci zatím vědí. Je to žijící Boží organismus. Budete toto umět dýchat jako jeden celek, nádherně pak svobodně vše proudí a proměňuje se.

A to lidské stvoření je „nicotnou“ částečkou toho Všeho a přitom je tak arogantní a mocensky naladěný, že bezostyšně ničí a destruuje svou jedinečnou Zemi v tomto Vesmíru. Kdyby člověk počal svou Matičku Zemi ctít, být jí vděčný za Život a přestal se  zamořováním planety, přišly by i díky tomu, jak se posune ke svému zdravějšímu vědomí, od Vesmíru nové vynálezy a možnosti, jak Zemi více zachránit a zušlechtit i tak svou rasu, založenou na destrukci všeho okolo. Protože když lidem nevadí, že díky jejich konzumnímu způsobu Života, umírají miliony zvířecích rodin, které také chtějí Žít svůj spokojený Život, tak říkat si člověk moudrý je pořádná zhůvěřilost! Perfektní, avšak dosti smutné srovnání je, že člověk se chová jako rakovina, požírá vše živé. A člověk nedokáže tuto nemoc vymýtit, dokud se nezmění uvnitř. Krásně to bylo řečeno v Avatarovi. Je třeba vyléčit tvé vnitřní šílenství. I když tomu lidi vlastně vůbec nerozumí, co to je. Díky současným moderním triky našlapaných filmů, se velkým způsobem lidem pomáhá ve filozofických otázkách o životě a záchraně Země.

Duch svatý je pro křesťany mnohým, ale nikdo z nich mu nerozumí, neví jak s ním komunikovat a co to vlastně je! Tedy ani jejich modlitby tam nemohou pořádně dojít.

Každý Vesmír má svého ducha, svou část, která je vibračně mnohem dále a funguje na zcela jiných principech Života, než je ve Vesmíru. Je vlastně takovou aurou, jako má člověk. To je duch svatý. I když zrovna takto bych ho opravdu nenazýval. Avšak dostat se k tato vysokému žitému vědomí prakticky nelze. Je zapotřebí mít správně vyladěné své osobní duchovní toky a struktury, na kterých je sám Život postaven a pak teprve budou účinně téci modlitby i sem. O tom, jak je to dále, co je za Vesmíry a jejími duchy opravdu nelze zatím psát. Avšak Jednota dosáhne svého pravého významu a pozná se, co znamená Boží láska.

Při komunikaci s čistě láskyplnými bytostmi se nejedná o channeling, jak je tu znám, jedná se o přímé projevování Vesmíru a je možné se na vše, co je třeba, podívat shora. To, co blokuje přirozený vývoj a evoluci, lze celé vytáhnout a očistit, než aby se s tím lidé potýkali mnoho moc náročných inkarnací a čistili a zpracovávali po tisících odlupujících se slupkách.

Když člověk dosáhne na rovinu již částečného naplňování poslání, otevře se velká energetická rovina, která toto umožní a posune člověka a jeho vědomí výrazně dále. Dovolím si výrazně a zásadně upozornit, že si s lidmi hraje mnoho bytostí a zdrojů a tahají lidi jako za velmi lehce ovladatelné loutky, aby si mysleli, kdo ví, co již dělají, a přitom se podílí na temné proměně. Když čisté své osobní roviny vědomí, dosáhnou své vlastní Jednoty, náš duch se osvobodí a roviny ega se dál mohutně bortí. Jen jich je tam tolik, že bez tohoto je prakticky nemožné se dostat mimo mysl a žít jen intuicí žitého Božího vědomí.

Příklad jednoho z již větších stovek naplnění poslání:

V určité části Vesmíru je hvězda, která prochází různými slunečními soustavami. Je brána jako Božskou hvězdou, protože má velmi vysoké frekvence a svou jasnou funkci pozvedání vibrací, když prochází jednotlivými soustavami. Nejrůznější formy inteligentního Života se k ní modlili a přijímali tuto životní sílu. Jenže byla napadena temnou silou, která ji obsadila a tuto sílu nového obrození si přivlastnila. Ti, co se k ní modlili a vzhlíželi, najednou dávali svou duchovní sílu této temné síle (rozepisovat kdo a co to je, není nyní zapotřebí). A ta čerpala a čerpala a samozřejmě, když jsou této hvězdě všichni otevření jako Božskému světlu, tak ho i přijímají. A tak se zaháčkovala u mnoha moc forem Života a i na další inkarnace atd. tam u nich byla brána jako Božské vědomí. A kam dále asi jejich duchovní posun směřoval…!! Tam, co ve svém vědomí měli jako Božskou veličinu. A tak až po určité „temné době“, mohlo být toto uzdraveno. Tato temná božská síla odvedena, sebrány jí mnohé ukradené talenty a navrácena energie z modliteb a jejího přímého propojení správně očištěná zpátky. Nyní je tato část Vesmíru opět jasná a hvězda září, jak má. Vše má určitý význam a ti, kteří s tím byli ve spojení, si mohli odžít a očistit svou temnotu, aby pokračovali správněji a čistěji dále. Toto je zrovna jedna z větších forem poslání, ale krásně vystihuje to, co tady na Zemi téměř nikdo neřeší. Kam a komu tečou duchovní síly a kam jsem napojen/a. A pak tam, kam chtějí, přirozeně doteče jen malá část. Když nemá kudy… Tajči, Čikung, jóga, Reiki a jiné přijímají univerzální vesmírnou energii, tedy jako by pili trochu té vody z čisté studánky, daleko více vody z pražské části Vltavy a dost výrazné toxické bažinky. A přitom to může být tak krásné a mnohem účinnější propojení s tvořivou silou Vesmíru, jen toužit po správném sladění a učinit pro to ty potřebné kroky.

Mnoho z vás vidělo Doktora Strange. Moderní trikově nabitý film s velmi zajímavým duchovním podtextem. Je to podobná práce, jen je třeba si představit tak 25. díl …

Je třeba se modlit za své uzdravení. Nejdříve pro sebe. A až se dostatečně nashromáždí, jednou přijde zpět, a je to tak nádherný pocit. Později, až budete mít správně vyladěné vyšší roviny vědomí a své vyšší části Bytí, se můžete modlit za Boží lásku, za Boží čistý záměr, za Boží zdraví, za Boží štěstí, … tím dostane Váš Život nový rozměr, protože se jí postupně budete stávat a hledět na Životní události zcela jinak, pravdivěji a krásněji:-)

3. díl na tyto témata budu v pravý čas posílat nejspíše jen lidem, kteří chodí na práci a semináře, protože je posune vnitřním vnímáním zase dále. Mají již vypěstovanou jinou vnitřní upřímnou touhu pro svůj vývoj a vlastní nalezení. O informační část tam až tolik nepůjde, ale vysoké roviny vědomí, to potřebují vnímat, aby jim to pomohlo dále. (O této vzájemné spolupráci bylo psáno v první části.) To můžou mít již všichni, láska má ještě krásnější rozměr Života než se může zdát. Když srdíčko hřeje upřímnou láskou, kterou v hloubce sebe má. Boží láska touží být šťastná skrze svůj Život a umožňuje to více než kdy dříve:-)

Datum: 6. prosinec 2017, 11:23