Škola uskutečnění

Uzdravující proud Boží Jednoty

Jedná se o zcela čistý léčivý proud přicházející z moudrosti srdce Božího, které touží již dále posunout duchovní systém nejen tady na Zemi, ale v celém svém Vesmíru. Tento uzdravující proud se až na Zemi dostával velmi postupně, od energií našich Jednot až postupně až do nižších projevů hrubé hmoty tady na Zemi. Byl to nekonečně náročný proces být při tom a slaďovat se s ním a probourávat vše co šlo proti tomu z těchto vysokých duchovních rovin Vesmíru, tohoto Božího Bytí, které nyní touží Žít a umožňuje ve výrazně vyšší kvalitě i tady na Zemi. Tento léčivý proud uzdravuje vše jak vidí ve své nejvyšší moudrosti a naučí Vás daleko většímu vnímání pokory a úcty než jste kdy mohli představit, to je tak energie Jednoty, splynutí, sjednocení. Není již zapotřebí podstupovat nekonečné desítky seminářů a další osobních práce na zlepšování kvalit své osobnosti, abych uzdravil základní věci svého energetického systému. Ano je to nutný a přirozený úvod, ale nemusí trvat desítky let a inkarnací, protože to zatím duchovní systém tady na Zemi neumožňoval moc jinak. Nebo se použilo nejrůznějších světelných technik, které od čisté kvality mají velmi daleko. Nadtím tam toho je absolutně nepředstavitelné množství vyšších Vašich osobních rovin, které je nutné také zpracovat, aby se mohlo myslet na Vaší energii Jednoty, a právě to ovlivňuje Vaše další směrování. Duchovní nastavení pro Zemi se již výrazně vyvinulo a pro ty kdo chtějí poznat nejnovější moudrosti Vesmíru a být ve sladění, umožní zásadní proměnu pro možný Život v postupném bezestrachu a napětí, ve vyšší odevzdanosti a hlavně vnitřním štěstí. Protože ta důvěra, že se dějí věci správně, že jsem ve sladění s tímto uzdravujícím proudem a vždy existuje cesta, jak to zvládnout, je naprosto úžasná.

Když bude mít náš duch potřebnou léčivou sílu, pak může vyléčit i tělo a fyzický Život, akorát se na to musí hledět obráceně. Zasvěcení přichází, tak, aby naše vyšší Já, vyšší části bytosti, ducha a Jednoty byly připraveny tyto energie přijímat, protože jsou plnou součástí našeho uzdravení, nás samých. Dojde k otevření našeho vysokého potenciálu a otevření těch možností a schopností, které jsou zcela dle čistého Boží záměru a našeho nejvyššího bezpečného potenciálu pro nás určeny. Každému tak jak jsou tyto léčivé energie pro každého z nás určeny. V dalších meditacích pak uvnímáte, že je třeba, aby tento léčivý proud se šířil Jednotně, na každé místo, pro každého to co má. Teprve poté vše může fungovat ve sladění, poté můžete potkávat a stávat se ve Vašem Životě co má, teprve potom můžete zažít zcela jiný pocit odevzdanosti a důvěry, když víte, že máte sladěné i Vaše vyšší části až k Jednotě. Opravdu nestačí za sebe jako fyzického člověka dělat to nejlepší, to je jako kapička v moři, oceán si s ní dělá co chce a může se stát cokoli, skončí na pevnině či se jinak vysuší předčasně nebo bude směrována zcela jinam, jen prostě bude proudit, ale není v tom přímém a jasném proudu srdce, srdce naší Jednoty, aby se vědělo, že směřuje opravdu správně, ve sladění se svým celkem, který náš energetický systém je. Naučíte se jak tyto léčivé transformační energie využívat pro své dobro, i dobro a krásu Země. Samozřejmě si ukážeme mnoho pokročilých technik pro přímé léčení, které se ani po absolvování mnoha dílů různých seminářů a Reiki zasvěcení a podobně, nevyučují. Včetně výuky očištění a odpojení od druhých(klientů), které se také prakticky absolutně nevyučují (nebo tak v jednoduché míře, že o tom raději ani nebudu hovořit). Přitom je to naprostý základ, aby člověk mohl být ve svých en., a tak více ve vnitřním klidu. Všechny semináře Léčivých energiích jsou naplněny zcela novými informacemi , meditacemi, očišťováním i technikami využití léčivých en. pro lidi, kteří začínají i pro ty, kteří na sobě již mnoho dlouhých let intenzivně pracují. Je určen pro ty, které zajímá nejen případné léčení druhých, ale hlavně sebe samé/ho, protože teprve poté je možné účinně pomáhat i druhým. Jsou dále vhodné pro ty co žádný seminář o léčení s energiemi nemají, i pro ty, kteří prošli mnohými seminářemi Reiki apod. a rádi by se naučili výrazně hlubší a účinnější metody léčení, které k nám na Zemi ve zcela nové a v plně harmonické podobě přichází.

 

V brzké době bude následovat další článek na toto téma, který půjde do větší hloubky a pochopení podstaty proudění léčivých energií tady na Zemi.  – vložit sem jen odkaz na www.poselstvijednoty.cz

Datum: 31. leden 2017, 12:26