Škola uskutečnění

Ukázky úvod. seminářů

Uvádím níže 3 úvodní semináře, které dříve probíhaly, a které dále budou v inovované formě i v tomto roce:


Pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí

Cesta naděje a nalezení vnitřního pravého Já

Léčivé energie


a jako perličku pokročilý seminář:

 

Poselství Matky Země a sladění s evolučními energiemi člověka.


Pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí

Zcela bezpečné a 9-ti léty již konané osvědčené čištění, odblokování a pozvedávání do vyšších osobních kvalit a vibrací.

 

Jedinečné nové možnosti, které přichází pro tuto dobu z vysokých pravdivých úrovních vědomí, velmi napomáhají ve správném směrování člověka svým vlastním osudem a potřebným vývojem pro naplnění smyslu života a tím i inkarnační cyklu tady na Zemi. Matka Země v obrovském požehnání přicházející z Vesmíru otevírá nové meditační i celkové možnosti duchovní práce, aby se mohl výrazně kvalitněji rozevřít potenciál jedince a tím i jeho životní rozměr v duchu svého osobního niterného volání po pravdivé proměně a žití vyšších vibrací lásky. Zapojením se do tvůrčího procesu, se člověk otevírá vyššímu přílivu požehnání a tím i svému evolučnímu procesu a potřebného vnímání intuicí srdce, která se nachází ve vyšších rovinách lidského vědomí.

 

Součástí semináře je mnoho vypravování o duchovním rozměru naší planety Země a tím i možností osobního rozměru života, na základě pochopení vyšších duchovních pravd a nastavení duchovnosti na planetě Zemi i pro člověka. Tyto informace a témata na semináři se nedají najít nikde na internetu ani v knížkách a jsou velmi výjimečné pro svou niternou hlubokou pravdu. Seminář je připraven tak, aby ho pochopili i ti, kteří se meditační práci věnují jen kratší dobu, ale i pro ty, kteří se svému rozvoji věnují dlouhá léta, tak velká většina informací bude zcela nová.

Díky možnostem channelingového napojení na láskyplné zdroje se u každého očišťují právě ty témata a energie, které přesně potřebuje plně v souladu s láskyplným záměrem duše a Vůle Boží. Povídání i odblokování probíhá plně v přímém napojení, tak aby se dostalo výrazného očištění a cílených vědomostí i práce, jak duše všech lidí nás vedou. Pozitivněji a ve vyšších vibrací naladěné vaše nitro dle vesmírných zákonů jinak rezonuje a přitahuje si svobodnější svůj životní i duchovní projev i v praktickém životě. Tato nová forma i obrovský přínos semináře jsou umožněny na základě dlouholetých zkušeností. I talenty a dary, které mi byly pro tuto duchovní práci dány, jsou na základě určitého předurčení pro tuto formu životního naplnění a hlavně plně odevzdanou a trvalou osobní prací na sobě.

Součástí semináře jsou i unikátní meditace jak přijmout své pravější já, jak moci žít svou osobní sílu a sílu svého projevu. Půjde o jednu z nejsilnějších a nejúčinnějších meditací, která umožní výrazné sladění života s energiemi Vesmíru a Země, aby člověk mohl více láskyplně rezonovat se svým osudem, s proudem života do něj tekoucího. Dále jen naznačím, že tyto meditace jsou významem a účinkem mnohem důležitější než celý následný seminář.

Pro ty, co by rádi pomáhali lidem v jakékoli formě, přes léčení, bylinky, astrologii atd. nebo pro ty co již službu pro lidi naplňují, umožní poznat své vlastní dary pro tuto formu práce, své vlastní nadání a umožní rozkrýt i sílu pro něj. Ne jen vyčtené a naučené věci, ale rozevřít se své vlastní intuici, o které člověk ani nemá představu, jaká by vlastně mohla být a tím výrazně účinněji pomáhat lidem.

Kdo cvičí tai-či, čikung, tibeťany, nebo jiné energetické formy, zajistí si kvalitnější a pozitivnější příliv energií. Tím nemusí cvičit tolik hodin denně/týdně nebo při stejném nasazení se dostane dále, možná i dále než ho kdy kdo učil a bude vědět, že jeho vnitřní vedení ho vede správně. Tím se teprve otevře svému svobodnému vývoji a štěstí.

Podrobnější popis hlavních témat na semináři:

Úvodní meditace k naladění na správný vnitřní zdroj a svou duši, přijetí duchovní ochrany pro práci v semináři.

Očista bloků vůči duchovní práci na sobě a svému harmonickému vývoji.

Očista bloků vůči spolupráci s láskyplnými bytostmi (andělé, duchovní průvodci, duše, boží živící energie atd.).

Meditační bloky a v meditaci vnímat, vůči sobě sama a přijetí svého láskyplného vývoje.

Očista propojek s fyzickými lidmi, kterými nám přicházejí disharmonické energie, včetně současné rodiny a ostatních lidí .

Očištění pozitivního a negativního vnitřního prostoru a vyladění pozitivního jeho proudění do našeho života.

Očista našeho napojení na vlastní energetický zdroj.

Očista bloků vůči souladu s transformačním procesem Země a svou vlastní láskyplnou transformací, včetně závazků (různých slibů a smluv), která nás hlavně z minulých životů nesmírně blokují.

Otevření pozitivního prostoru a proudění láskyplných našich en.

Očista aury a odblokování energetických systému.

Očista naší inkarnující se bytosti (duše) a ducha od základních bloků, jejich vibrační pozvednutí a důležité povídání o tom co vlastně jsou a jaký je jejich/Váš záměr.

Nádherná meditace pozvednutí do vyšších úrovních vědomí , umožní člověku přijímat životní a duchovní energie vyšší a jemnější a výrazně umožní svobodněji a harmoničtěji se vyvíjet. Tím člověk přijímá svojí vyšší pravdivou stránku sebe sama. Je zde i uloženo mnoho darů a talentů, které mohou být projeveny a čekají až se k nim člověk dostane a je připravený je využívat.

Seminář by mohl být rozložen na 3-5 dnů, kdy byste dostávali stále nové informace a narovnávali se výše uvedená témata, ale celý program dne je veden v maximální efektivitě, aby mohlo dojít k potřebné energetické proměně a následnému pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí.


Cesta naděje a nalezení vnitřní pravdy – 1. díl

Je mi potěšením vám představit úvodní seminář ze série seminářů, která vám umožní zcela nové možnosti duchovního a životního růstu, v souladu s nejnovějšími možnostmi, které se právě otevírají na naší planetě Zemi. Díky nim můžete být nekonečně více v proudu života, všeho požehnání a proměny k vám přicházející. Zpracujete si a porozumíte daleko efektivněji, bezpečněji a rychleji tématům, meditacím i technikám osobní práce. Vše je ve zcela odevzdaném stavu připraveno tak, aby rezonovalo s vnitřním prostorem vašeho srdce, kde máte přímé propojení s Božím srdcem a tím vší moudrostí a tvořením.

Tyto znalosti a meditační propojení jsou zcela unikátní, protože přichází teprve v tuto dobu, kdy nám je vyšší duchovnost planety Země otevřena a nabízí nám je v zcela pravdivé a čisté formě. Vše jde v plném odevzdání a nádherné channelingové meditace vám umožní být ve sladění s čistými duchovními proudy, přicházející teprve až nyní v této době! Díky velmi pečlivém dbaní na vylaďování této série seminářů, které zabralo i celé dny po mnoho měsíců, umožní vám nyní celistvost vývoje, která dalece přesahuje možnosti jiných seminářů a to i kdybyste jich navštěvovali velké desítky či stovky. Důvod je prostý. Úvodní díly jsou laděné tak, abyste co nejrychleji měli své vnitřní pravdivé propojení na hloubku vašeho nitra a tím i všeho potřebného, aby vás vnitřní intuice jasně vedla.

Dostanete se do sladění s nejvyššími možnosti vašeho vývoje (osudu), tedy tím, čím vy si opravdu máte projít, a kam vás vyšší vedení touží dostat. Získáte svojí vnitřní sílu, moudrost a výrazně pozitivnější kvality osobnosti. Vše je léty osvědčené a vyladěné tak, aby vývoj lidí šel v nejvyšší sounáležitosti s láskyplným záměrem našeho Vesmíru. Nutné poznávání, odblokování a vylaďování této série bylo až neskutečně moc náročné a trvalo mnoho měsíců, ale díky tomu právě teď, kdy jsem dostal od Matky Země svolení, mohu ve veliké vděčnosti, že již je toto možné přijmout, pozvánku poslat.

Tím se postupně rychle dostanete do osobních vibrací, která vám teprve umožní žít vnitřní láskyplný záměr a touhu po sjednocení, tedy možném vnitřním klidu, míru a naději, která je vlastně vším. O tom všem vám mile rád budu povídat a ještě více, provedu vás jedinečnými a nádhernými channelingovými meditacemi, které vám dají více, než při stovky osobních meditací, protože otevírají léčivé prostory vašeho nitra, které je až teprve nyní možné žít. Vše je vedeno k plné vaší samostatnosti, abyste měli možnost na cokoli, co se děje ve vašem životě zeptat, určit příčinu a narovnat pro další životní posun k výrazně jiným možnostem a kvalitnějšímu rozměru vašeho života.

Úvodní témata 1. dílu Cesty naděje a nalezení vnitřní pravdy:

Meditace:

- na vyladění osobnosti a svého záměru (tato meditace je významově více než stovky naučených technik a duchovních znalostí)

- na univerzální zdroj a naučení se přijímání světla univerza v propojení s harmonickými energiemi Země (nejuniverzálnější meditace, kterou člověk potřebuje znát)

- na svou duši, na chrám svého srdce, na krajinu lásky svého srdce, které dokáží výrazně ztišit a zklidnit, aby člověk byl schopen vnímat sám sebe, co je a po čem jeho nitro touží.

Pouze o tomto víkendu přijde jedinečná meditace, o které vím jen, že přijít má a že je až neskutečně významná, protože se jedná o první seminář z celé série a díky detailnímu vylaďování, aby vše přicházelo z nejčistších zdrojů, to bude veliký dar pro vás:-)

Osobní techniky práce:

- rozpouštění karmický dluhů (je výrazně účinnější než si kde můžete dočíst, abyste měli možnost si tyto nejzásadnější karmické záležitosti zpracovat)

- odevzdávání cizích energií ze své aury a energetického systému a navracení osobních energií (tuto meditační techniku je nutné poznat dokonale, protože člověk je daleko více zanesen cizími energiemi a vlivy, než svými osobními energiemi, díky čemuž se mu může dít v životě cokoli, ale nemůže jít v souladu se svým nejvyšším osobním láskyplným záměrem)

- další, které na základě vašeho povídání přijdou, jak je právě budete potřebovat

Povídání:

Budeme mít dostatek času si povědět o vesmírných zákonech, které určují možnosti duchovního rozměru člověka a tím i jeho života, o karmických a vývojových událostech člověka a Země, o vnitřním rozměru srdce a jeho naslouchání a možnostem vnímání a mnoho a mnoho dalších témat. Ta potřebujete znát, abyste věděli, jaké možnosti vlastně člověk má v duchovním a životním vývoji. To umožňuje, že člověk může dále jít svobodou cestou svého rozvoje. Pravidla, o kterých se běžně píše, neodpovídají pravdě (nebo jsou jen okrajově napsaná a vnímaná).

Je určen pro ty, co teprve začínají meditovat a zajímat se o duchovní témata i pro velmi pokročilé, protože celý systém práce je sladěn tak, aby na základě povídání i meditací jste se mohli dostat do výrazně pravdivějších rovin srdce, ve kterých se vám osobní duchovnost otevře tak, jak ji máte ve svém nitru, spolu s vaším osobním směrováním, vaším potenciálem a naplněním. Mimo některé účastníky seminářů Duchovní léčení a očista s Vyšším Já, se nedá vstoupit do této nové páteřní série seminářů naší Školy Uskutečnění později v dalších dílech. Nejedná se totiž o duchovní společností uznávané pravdy a směry, které jsou, upřímně řečeno, často spíše pokřivené než pravdivé. Ale na základě hluboké čisté myšlenky Vesmíru, která pomáhá tvořit tuto celou sérii seminářů, může člověk jít v souladu s vyššími záměry Vesmíru, Země a tím i všeho. A to je to nejvíc o co jde, aby člověk mohl jít pravdivou cestou a za smyslem jeho existence a cestou k sjednocení.

Budou následovat po každém semináři jeden až dvě večerní meditační setkání, na kterých si znovu a rozšířeněji budeme povídat o tématech ze semináře, procházet meditace a rozebírat meditační techniky, abyste si vše mohli lépe zažít. Je důležité udržovat se v proudu života a správném napojení, aby vám šlo vše lépe a energie skupiny vám i pomůže zpracovat si třeba karmické dluhy mnohonásobně rychleji:-)


Léčivé energie 1

Zcela nový koncept výuky a práce s léčivými energiemi, které mohou dát velmi významnou sílu k osobnímu uzdravení fyzickému, duchovnímu i duševnímu. Po 4 letech jsem dostal již svolení, že se může znovuotevřít výuka práce s léčivými energiemi, jak je jednoduše nazváno. Tyto meditační techniky a plně harmonická síla propojení léčivých energií proudící k nám na Zemi v celistvé podobě (ne rozkouskované typy energií, kterých je tady velké desítky), přichází z velmi vysokých úrovní vědomí, která mají tu sílu obrovsky pozvednout a posílit energie naší inkarnující se bytosti a ducha. Teprve pak může dojít k vyléčení, kdy náš duch pro to má tu potřebnou sílu. Zasvěcení přichází, tak, aby naše vyšší Já, vyšší části bytosti a ducha, byly připraveny tyto energie přijímat, protože jsou plnou součástí našeho uzdravení, nás samých. Dojde k otevření našeho vysokého potenciálu a otevření těch možností a schopností, které jsou zcela dle Vůle Boží a našeho nejvyššího záměru pro nás určeny. Tedy každému tak, jaké typy lečivých energií jsou z tohoto celistvého a pravdivého proudu přicházejícího k nám na Zemi určeny. Nejedná se o pouze jeden typ en. z desítek dalších, které si pak za velké peníze lidé dále nechávají zasvětit a přitom je to odvádí od jejich pravého já, protože tyto duchovní en. je odvádí k jinému směru, než tomu vnitřnímu potenciálu každého z nás. Naučíte se jak tyto léčivé transformační energie využívat pro své dobro i dobro a krásu Země. Samozřejmě si ukážeme mnoho pokročilých technik pro přímé léčení, které se ani po absolvování mnoha dílů různých seminářů Reiki a podobně, nevyučují. Včetně výuky očištění a odpojení od druhých(klientů), které se také absolutně nevyučují, přitom je to naprostý základ, aby člověk mohl být ve svých en., a tak více ve vnitřním klidu. Celý seminářový den je naplněný zcela novými informacemi , meditacemi, očišťováním i technikami využití léčivých en. pro lidi, kteří začínají i pro ty, kteří na sobě již mnoho dlouhých let intenzivně pracují. Je určen pro ty, které zajímá nejen případné léčení druhých, ale hlavně sebe samé/ho, protože teprve poté je možné účinně pomáhat i druhým. Je dále vhodný pro ty co žádný seminář o léčení s energiemi nemají, i pro ty, kteří prošli mnohými seminářemi Reiki apod. a rádi by se naučili výrazně hlubší a účinější metody léčení, které k nám na Zemi ve zcela nové a v plně harmonické podobě přichází.

Rozšířenější povídání o semináři a jeho ceně: Tento seminář je velmi odlišný a mnohem pokročilejší, než předcházejícími semináře Celistvé Reiki, které jsem před 4 lety dle Vůle Boží měl ukončit a připravit se na novou formu výuky. Je připraven tak, aby ho i ti, kteří již prošli úvodním očistným a pozvedávajícím seminářem a dobře zvládli a pochopili, a přitom i pro ty, co na sobě velmi dlouho pracují, přinesl obrovský další možný rozvoj a svobodu. Je připraven tak, aby energeticky přinesl daleko více než úvodní 3 i další semináře Reiki, které se tu provádí, protože energetický systém člověka na tyto vyšší en. bude připraven a může v pravdě proudit, jak je pro daného člověka třeba, aby šel v souladu se svým láskyplným smyslem a záměrem. Pro ty co již prošli dvěma semináři Celistvé Reiki a poté třeba nepokračovali v intenzivnější práci na sobě, je vhodný také, protože výuka a informace budou prakticky úplně nové. Cena je nastavena na nejmenší možnou míru, aby byl pro vás i finančně zvládnutelný. Cena za první 3 semináře Reiki je 9 tis. korun, za další zasvěcení se platí klidně i 5 tis. korun za půl hodiny práce apod. Energetická náročnost na přípravu a vedení tohoto semináře je naprosto obrovská, tak aby se u vás všech v čistotě a potřebné míře narovnalo a uzdravilo vše co je třeba.

(Je otevřený pro ty, co prošli minimálně úvodním dílem semináře Pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí, z důvodu energetické připravenosti pro něj. Je možný pouze omezený počet účastníků z důvodů výuky práce s energiemi a také pro mě zcela obrovské energetické náročnosti a možné individuální péči, pokud bude třeba.)

Budou následovat také večerní setkání, při nichž se dále bude rozvíjet váš léčivý potenciál a ukazovat si další možnosti léčení.


Poselství Matky Země a sladění s evolučními energiemi člověka

mile rád bych vás pozval na seminář Poselství Matky Země a sladěni s evolučními energiemi člověka. V přímém channelingovém propojení budou přicházet zcela nové informace z právě otevíraných nejvyšších úrovní vědomí, která nám Maminka Země pro dobro a naplnění láskyplné proměny nabízí. Informace v této době přicházející jsou v plném sladění s proměnami Maminky Země, která je součástí tohoto transformačního procesu. Nejedná se tedy o semináře, které je možné opakovat, neboť jsou přímo ovlivněny podmínkami a nastaveními, kterými jako celek procházíme. Práce, které teď můžeme být součástí, je cílená, jedinečná a neopakovatelná a je důležitá nejen pro náš posun, ale pro vývoj celého systému. Tyto zcela pravdivé úrovně vědomí ještě nebyly naší planetě otevřeny a přinášejí obrovské množství nových duchovních pravd, které zásadně mění možnosti vývoje a smyslu existence každého z nás. Přijdou aktuální informace o duchovním vývoji naší planety ve sladění s Vesmírným plánem. Každý budete mít možnost, aby vaše srdce (nitro) si dokázalo uvědomit nové možnosti a také se s nimi sladit. Vaše bytost pak bude vědět a vy budete mít možnost lépe vnímat, kam a za čím směřovat, kam váš vývoj vede, kde je realizace, naplnění a tím i vyladění vašeho současného života. Jinak vaše bytost a duch žije v nevědomosti z duchovní práce na sobě a tím nemůžou získat sílu pro člověka (viz. informace z nedávného unikátního semináře Vyšší Já 2). Půjde o sladění s tímto proudem života a požehnání pro uzdravení a otevření naděje a tím i nekonečně vyšších vývojových možností již v této inkarnaci. Otevřou se a zkvalitní i pro vás úrovně vědomí a tím vystoupíte o značný a přirozený kus vývoje dále, bez stovek hodin narovnávání programů a smyslu vývoje. Země se posouvá do duchovních rovin, ve kterých ještě nebyla a zastaralé duchovní názory a směry se stávají stagnujícími a omezenými v možnostech rozvoje krásy nitra člověka. Tím si člověk rozkládá zpracovávání duchovních záznamů z inkarnací a z tohoto nutného odžívání si zkušeností na desítky dalších inkarnací, jak se tomu nyní zcela jasně děje.

Poselství budou slaďována s hlubokými a účinnými meditacemi, kterými jste někteří z vás prošli na exkluzivních seminářích Hojnosti, Léčivých energií a večerním setkáním účastníků seminářů Vyššího Já a můžete tak mít již představu o nových možnostech a způsobu práce, která je nám právě v této době umožňována. Tím dojde k intenzivnímu vnitřnímu vyladění, aby energie z nitra člověka se dokázaly naladit na vyšší roviny vědomí a tím i naše bytost a duch mohli vnímat a být otevření potřebným změnám a získali síly pro tyto změny, které vám jako člověku umožní lépe vnímat smysl a správné směřování na vaší cestě a nacházet dostatek sil pro pokračování v láskyplném transformačním procesu, ve kterém se nacházíme. Předám vám naprosté maximum, co jsem díky obrovsky náročné, téměř stálé půlroční práci na sobě načerpal (pracoval jsem max. se 3 lidmi za měsíc). Posunu vás tam, kam nyní nové možnosti umožňují, tak jak nám Maminka Země nabízí. Pak můžeme jít více ve sladění se životem, se štěstím z něhož pramení.

Slaďuje se z výjimečnou duchovně osvobozující a bytost posilující sérii seminářů Pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí, kterou mám již připravenou do 12 dílu. Informace v těchto seminářích dané se nedají dočíst na internetu ani v knížkách a nedají se předat momentálně jinou formou než přímou účastí na seminářích, zajišťujících také maximální bezpečnost.

Práce, která je nám teď umožňována přišla proto, aby duchovní vývoj člověka se mohl nekonečně více osvobodit a narovnat :-) Pozvánku posílám až nyní, kdy mi to Maminka Země dovolila, aby vše šlo v dokonalém proudění a požehnání, které je v souladu s vyšším záměrem proměny Země a tím i každého z nás.

Datum: 1. únor 2017, 19:28