Škola uskutečnění

Semináře na rok 2017

Po této velmi dlouhé a ještě více náročné době při práci na slaďování s nejnovějšími duchovními možnostmi vědomí Země a Vesmíru přijde první dubnový seminář. Mohu ho jen vřele doporučit, protože budu povídat o zcela nových možnostech práce na sobě, mnoha věcech co jsem prožil a tím bude docházet k obrovskému slaďování s Vaším čistým vnitřním záměrem, na který bychom jinak dříve potřebovali několik víkendových seminářů. Přijdou i meditace, které tu na Zemi zatím nikdy dříve nebyly, a Vaše obohacení z něj je dopředu velmi jasné:-)

Poté bude maximálně jeden pokračující seminář a nějaké úvodní meditační semináře nebo vše bude dále směřovat a vrcholit týdenním červencovým seminářem. Jeho téma bude nejspíše zdraví, ale v takové podobě, o které zatím nemáte a nemůže mít představu, protože se pohybuje ve vyšších rovinách Vašeho vědomí. Je ale připraveno v novém vědomí Matky Země, která se také velmi vyvíjí a připravila toto nové zázemí nyní i pro Vás.

Po obrovském úspěchu opakování dubnového semináře :-)

Až dnes se velmi výrazně posunulo uzdravení vyššího léčivého proudění, které sem přichází i pro pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí. Je tak možné ve zcela správném sladění s vyšším záměrem vesmírného tvoření, poslat pozvánku. Již 14 dní na „dvě směny dohromady“ pracuji na tom, aby nejen pozvánka šla poslat a seminář perfektně proběhl, ale i na celém tomto novém tvoření Vesmíru, abych byl v naprostém sladění, a abyste mohli mít daleko větší možnosti díky výrazně zdravějšímu duchovnímu prostředí. Právě takto se udržuje naprostá aktuálnost čistého duchovního proudění na seminář a díky tomuto vyššímu vnímání přichází i pro seminář perfektní vedení a tak účinné meditace v naprosté bezpečnosti a přirozené ochraně.

První dubnový seminář byl úžasný ve svém naprosto efektivním a hlavně čistém posunu ve vývoji jednotlivců o pořádný kus dále, který by dříve i při již výrazně účinnějším metodám než jsou tu používané, trval vícero seminářů. Tady to šlo nádherně, občas jsme se trochu zapotili při obrovském množství zpracovaných záležitostí, ale pořád nekonečně méně, než kdyby to bylo dáno za domácí úkol. A tak koncovým dubnovým víkendem můžete pro svůj vývoj při použití nejnovějších, aktuálních a hlavně zcela čistých duchovních metod, udělat obrovsky moc nejen pro své vnitřní sladění, ale i správný vývojový posun dále. Tím dojde k výraznému uzdravování i vnějšího fyzického Života, větší měrou, než by Vám zatím bylo možné si představit. Na semináři si o tom budeme podrobně povídat:-)

Hlavní body semináře:

(první dubnová skupina měla seminář plný překvapení, i pro Vás jich dost zbude a tak nebudu říkat ze semináře vše, abyste měli příjemná překvapení, o čem budou další meditace)

Úvodní meditace na sladění se Srdcem, Životem a základní, i když velmi účinné žádosti za odpuštění, které nebudu prozrazovat. (doma by reálně trvaly desítekrát déle!!, viz. http://www.skolauskutecneni.cz/uzdravujici-proud-bozi-jednoty/ )

Povídání o aktuálních duchovních možnostech současného vědomí Země a Vesmíru. O pravé podstatě duchovnosti, která je dosti rozdílná od článků na internetu a knížek (Jen že je na velmi nízké rovině uvědomění, tedy na začátku, protože vychází stále z velmi starých informací. A také nelze žít úspěšně v této velmi rychle se rozvíjející se společnosti, ale díky pochopení a žití na základě aktuálního trendu třeba obchodu, lze být úspěšný.) A díky tomuto pochopení se dostanete mnohem dále než by Vám současná představivost mohla dovolit, protože je omezená myslí. Síla zdravého ducha Vám dá nový rozměr poznání a moudrosti. Dále budu povídat o tom, čím jsem musel projít, aby to bylo možné, což Vám umožní získání nové inspirace a hlavně tyto informace budou již velmi výrazně slaďovat a dočišťovat, jako kdybyste procházeli dlouhými meditacemi a čištěním, protože Vaše vnitřní vedení získá pro Vaše vyšší části nová poznání, jak dále jít svým vývojem. (bez sladění sama opravdu nepřijdou, i vaše vyšší části Bytí se musí velmi učit)

Vysoce hluboké a bezpečné čistění aktuálně největších karmických záznamů, které naprosto reálně blokují nejen duchovní vývoj, ale i fyzický další rozměr možností. Proběhne toho tolik jako za 3/4 osobního sezení !!! Teprve poté se může být síla ducha, tedy ta vaše osobní rozvinout a posílit, teprve když to ve zdraví projde a nebude zneužito.

Večerní překvapení o to Vás nemohu nechat ochudit tím, že Vám ho popíši:-)

Neděle již bude více meditační a prožitková. Nelze ale se dostat hluboce dále, pokud se neočistí předtím tak vysoce účinně mnohé silné negace, které znemožňují se dále pravdivě a účinně dále se posunout a odvádí vás mimo čistý vnitřní záměr srdce. To pak na jiných seminářích se medituje ve velmi nízkých rovinách vědomí a to můžete meditovat desítky let, ale nedostanete se k využití síly ducha, o kterou hlavně při reálném duchovním a zdravém posunu jde!!

Rozvinete si krajinu lásky srdce tak, jak jste jí zatím v této inkarnaci neměli možnost poznat a to dosti krásným způsobem, který Vám otevře nové možnosti používání jí a hlavně vnímání vaším srdcem.

Další povídání o těchto meditacích nelze napsat do pozvánky, poznáte sami proč. Mohu jen říci, že se máte na co těšit a to velmi hodně, protože mimo jiné, dostanete přímé propojení na Matku Zemi, které byste si jinak při stovkách hodin meditací náročně vypracovávali a přitom toho lze již takto „jednoduše“ a hlavně zcela čistou a pravdivou metodou:-)

A poslední meditaci Vám také neprozradím, každopádně půjde o Vaší vnitřní léčivou sílu a hezký vesmírný výlet.

Mohu velmi pokorně a s plnou vděčností říci, jestli jste někdy uvažovali jít na nějaký duchovní seminář, tak co se týká efektivity, čistoty, a zcela nových sladěných možností se Životem, je tento ten současně naprosto nejvhodnější. Ukázalo se to i na prvním takovémto semináři a lidé z něj mohou jít dalece více ve sladění s jejich opravdovou vývojovou spirálou s vnitřní vděčností za možnost svobodnějšího nádechu srdce i jejich výrazně tvořivějšího ducha. Píši to proto, abyste si uvědomili, že současné duchovní možnosti jsou dalece jinde a je v nich opravdu takový rozdíl, jako jít z komunistické země, žít třeba do země Švýcarska:-) Více o tomto novém vzrůstajícím vědomí Země a Vesmíru píši na stránkách www.skolauskutecneni.cz

Je důležité vnímat co kdy je správné a potřebné a kam vnitřní vedení touží vás směrovat. Vím, že je to již příští víkend, ale nemohl jsem pozvánku poslat dříve. Až nyní, kdy je to v plném sladění s optimálním vesmírným prouděním. A tím, že je to takto vnímáno a velmi náročně a dlouze čištěno, aby seminář byl v perfektním sladěním s vyšším vesmírným tvořením, tím získá skutečně obrovský náskok nad jakýmikoli jinými semináři, protože přichází v čistotě a sladění s tímto jedinečným novým léčivým proudem Života a posouvá (zvnitřňuje) dalece více. Někdy jsou plány jen na to, aby se správně změnily, a kdo z Vás vnímáte, že Vás to na něj táhne, přijďte, bude to nádherné meditační setkání

Doporučuji si pročíst pozvánku, případně i znovu na první dubnový seminář co jsem posílal, přikládám jí níže. Teploty zatím mají být kolem 10 stupňů dále, tak i případně díky tomuto semináři si budete moci květnovou Přírodu procítit lépe:-)

Cena za seminář je velmi příznivých 1700 Kč (dříve bylo vždy dvojnásobek) Vesmír je nyní zase o mnoho více připravenější na základě nového jeho nového procházejícího vyššího vědomí vám pomoci více, než kdy jindy. I proto je cena nižší, protože tyto velmi výjimečné možnosti rozkvětu jsou opravdovým balzámem na duši a jsou pro vás od Vesmíru otevřené:-)

Datum 29. – 30. 4. 2017

Cena semináře je velmi vstřícných 1 700 Kč + pronájem prostor dle počtu lidí

Seminář se koná necelých 50 metrů od hostivařského lesa v nádherné a klidné lokalitě. Bude tedy dostatek relaxačního prostoru projít se v lese i třeba kolem hostivařské přehrady. Adresa je Nad úpadem 420/31, Praha 4 Háje. Sraz je mezi 9.00 – 9.15, začátek semináře je v 9.30, buďte prosím dochvilní, děkuji. Sobota končí mezi 18.00 až 19.00 dle intuičního programu semináře a neděle již dříve kolem 17.00. K dispozici je velká kuchyň, 3 místnosti toalet (pánské a dámské) a i několik místností k přespání (bývalá budova menší školky), kdo by rád, napište mi. Karimatku či měkčí deku a spacák s sebou.

Přineste si sešit na zápisky (velmi důležité si zapisovat hlavní body meditací či povídání, budu povídat proč). Kdo můžete dekorační šátky, či jiné vhodné věci na stěnu či poličku. Ať to máme hezčí prosím. Své kameny a kamínky a prosím někoho, kdo by zajistil hezkou jarní, třeba tulipánovou kytici. Dále deku na měkčí sezení, budou tam většinou klasické zahradní plastové židle.

Jídlo pro ty co budou chtít velmi chutné veganské od známého z „kršňácké“ restaurace (již minule nám ho také přivezl), aby bylo více prostoru se projít po obědě, protože v okolí moc restaurace nejsou, neděle spíše vlastní, je možné si v kuchyňce ohřát nebo si vzít větší svačinku. Polední pauza bude od 12.00 do 14.00.

Přihlášení je pouze emailem na petr.mandak@email.cz, na jakékoli otázky ohledně semináře Vám mohu odpovědět i telefonicky. Kdo byste vnímal, že byste rád ještě před seminářem přišel na osobní sezení, ještě 2 volná místa příští týden mám. Tento týden nemohu pracovat s lidmi, ale mám se plně věnovat tomuto uzdravování prostředí, tak se ozvěte kdo byste rád zlepšil vnímání na semináři.

Další semináře:


Bližší informace na stránkách:

http://www.skolauskutecneni.cz/seminare/ukazky-uvodnich-seminaru/


16. 7. 18. 00 až 21. 7. 20.00 velký prázdninový seminář

Bude se týkat pokračování témat sladění z prvního dubnového semináře a také tématu zdraví i z pohledu, ze kterého Vás se zatím ani nenapadlo se podívat a přitom je to tím hlavním co zdraví Vašemu duchu i tělu dá. 1 den se budeme věnovat i pozitivním emocím a jejich otevření pro vyjádření. Můžete se velmi těšit na tento úžasný seminář, který Vás kvalitativně obrovským způsobem povznese a posune:-) Od dubnového semináře nebudou žádné další pro pokročilejší, vše směřuje právě na tento velký letní seminář, budou se dít vskutku velmi zajímavé a vysoce funkční meditace:-) Je spíše vhodné se mezitím aspoň jednou vidět na práci, aby došlo k osobnímu odblokování pro přijímání těchto vyšších možností Žití ve sladění s vyšším a čistším záměrem, který otevře mnohé další možnosti projevování i ve fyzickém Životě.

Místo můžete i navrhnout, a pokud vyjde, rád vám vyladím cenu za seminář;-)


Přeji hezké slunné březnové dny a těším se na velmi tvůrčí práci a milá setkání:-)Petr Manďák


Sladění s nejnovějšími duchovními možnostmi Země a s uzdravujícím proudem Boží Jednoty

 

Vysoce slaďující meditace s čistým naším pravým záměrem, které přijdou zcela poprvé na planetu Zemi v novém uzdravujícím proudu Boží Jednoty, který nově prochází Vesmírem a je tím nejaktuálnějším a nejpravdivějším, jak i Vesmír prochází svou proměnou. Díky tomu se Vám dostane takového očištění a sladění, které nemá srovnání. Vše prochází z výrazně vyššího důvodu a i díky těmto jedinečným meditacím se budete podílet na vyšším naplnění a pro mnohé i prvnímu naplnění vyšší služby nejen pro tuto Zemi. Tento seminář se již nebude opakovat, protože přichází právě v tuto aktuální dobu, když vyšší vědomí Vesmíru k tomuto vede. Na tento efekt, kdyby byl dříve možný, by bylo třeba více pokročilých očistných seminářů.

– více informací pro pochopení na webových stránkách: http://www.skolauskutecneni.cz/uzdravujici-proud-bozi-jednoty/


Budu pouze zde poutavě a déle povídat o mnoha věcech, kterými jsem musel projít, aby tyto úchvatné nové možnosti vývoje byly možné a povídat o zcela nových možnostech práce na sobě co nové vědomí Země a Vesmíru umožňuje. Nepočítaně to překovává jakékoli dřívější možnosti duchovní práce a zcela reálně funguje i ve fyzickém Životě. Tímto „jen povídáním“ bude již docházet k velkému sladění a očistě, protože na základě těchto nových možností, bude docházet k vnitřnímu směrování Vašeho nitra i Jednoty a prostě co tam nemá být, se neudrží. Vše Vám co nejpodrobněji vysvětlím a vy co mě již déle znáte, jasně víte, že vše prochází v dokonalém souladu a bezpečí, v naprosté pokoře a úctě k současným vývojovým možnostem.


Dostanete dost prostoru se zeptat na co byste rádi a budeme si takto povídat a mnohých potřebných věcech co Vás zajímá nebo Vás trápí a jsou součástí témata semináře a evolučního vývoje člověka.


Promítnu Vám fotky a video z mých cest v Thajsku před 4 lety, která se odehrávala ve zcela odevzdaném „módu“ a díky tomu se prožilo to, co by se jinak těžko hledalo, včetně dosti náročných i úžasných momentů:-) Pro představu to vypadalo dost stejně jako v Celestýnském proroctví (mimo těch akčních scén…)


Cena semináře je velmi vstřícných 1 700 Kč.


Seminář se koná necelých 50 metrů od hostivařského lesa v klidné lokalitě. Bude tedy dostatek relaxačního prostoru projít se v lese i třeba kolem hostivařské přehrady. Adresa je Nad úpadem 420 / 31, Praha 4 Háje. Sraz je mezi 9.00 – 9.15, začátek semináře je v 9.30, buďte prosím dochvilní, děkuji. Sobota končí mezi 18.00 až 19.00 dle intuičního programu semináře a neděle již dříve kolem 17.00. K dispozici je velká kuchyň a i několik místností k přespání (bývalá budova menší školky), kdo by rád, napište mi. Karimatku či měkčí deku a spacák s sebou.


Přihlášení je pouze emailem na petr.mandak@email.cz, na jakékoli otázky ohledně semináře Vám mohu odpovědět i telefonicky. Kdo byste vnímal, že byste rád ještě před seminářem přišel na osobní sezení, ještě je pár volných míst v druhé půlce března.

Další semináře:


29. 4. Inovovaný seminář Pozvednutí do vyšších rovin lidského vědomí 1. díl


24. – 25. 6. Cesta naděje a nalezení vnitřního pravého Já 1. díl


Bližší informace na stránkách:

http://www.skolauskutecneni.cz/seminare/ukazky-uvodnich-seminaru/


16. 7. 18. 00 až 21. 7. 20.00 velký prázdninový seminář


Bude se týkat pokračování témat sladění z prvního dubnového semináře a také tématu zdraví i z pohledu, ze kterého Vás se zatím ani nenapadlo se podívat a přitom je to tím hlavním co zdraví Vašemu duchu i tělu dá. 1 den se budeme věnovat i pozitivním emocím a jejich otevření pro vyjádření. Můžete se velmi těšit na tento úžasný seminář, který Vás kvalitativně obrovským způsobem povznese a posune:-) Od dubnového semináře nebudou žádné další pro pokročilejší, vše směřuje právě na tento velký letní seminář, budou se dít vskutku velmi zajímavé a vysoce funkční meditace:-) Je spíše vhodné se mezitím aspoň jednou vidět na práci, aby došlo k osobnímu odblokování pro přijímání těchto vyšších možností Žití ve sladění s vyšším a čistším záměrem, který otevře mnohé další možnosti projevování i ve fyzickém Životě.

Místo můžete i navrhnout a pokud vyjde, rád vám vyladím cenu za seminář;-)


 

Meditace na sladění srdce s vnitřním štěstí – poprvé přijdou na tuto Zemi

Kouzelná síla srdce se projeví v hloubkách , která nyní díky zcela novým duchovním možnostem, které Země nabízí, přijdou ve své kráse poznání své vnitřní moudrosti a možnosti nového zrození svého čistého záměru, který se více než kdy dříve může realizovat v hrubé hmotě. Aktuální duchovní rozměr Země je díky obrovskému požehnání Vesmíru větší než kdy dříve. Rozdíl je podobný jako s elektronikou. Před 10 lety jsme ještě nadšeně hráli hada na miniaturním černobílém telefonu a nyní máme výkon a možnosti telefonu nekonečně větší než by nám dříve často i představivost dovolila a to je pouze za 10 let… Naprostá většina duchovní práce a seminářů je zde ještě mnohem starší, některé i tisíce let a stále se používají (na toto téma chystám velký článek). A když se snaží o něco nového, tak je to většinou z falešných duchovních sfér, jako má naprostá většina světově známých duchovních lidí. Nové možnosti evoluce člověka musí vždy pro čistý záměr a pravdu projít ve vnímání celého celku Bytí člověka až k Jednotě a ve sladění s aktuální proměnou Vesmíru, kterou prochází pořád. Současné duchovní možnosti si hrají s kapičkou v tichém oceánu, tak nikdy nejde utišit jejich bouřící Vesmír. Čistota a nové zrození myšlenky vyššího tvoření a zdraví je více než kdy jindy ukotvena i ve hrubé hmotě a díky Vašemu možnému vyladění vývojové spirály s aktuálními možnostmi můžete rozevřít své vědomí a sílu svého ducha Bohu / Vesmíru /Jednot ě pravdivěji a efektivněji, než kdy jindy. Tyto vskutku kouzelné meditace přijdou zcela poprvé na tuto Zemi již na prvním víkendovém semináři zkraje dubna. Žít podle společnosti před pár desítkami let nyní, by nikdo nemohl být úspěšný… A v duchovním světě, který určuje realitu Života to platí také, jen to prakticky nikoho na této planetě nezajímalo a bylo to tak těžké až nemožné, jako převést společnost Číny na mírumilovný budhistický Tibet, ale povedlo se!! :-)

Vřele doporučuji se zúčastnit semináře Sladění s nejnovějšími duchovními možnostmi a uzdravujícího proudu Boží jednoty, který je úchvatným darem Vesmíru pro Vás a který se dále nebude opakovat, jen teď je možností jak se přímo podílet i na zvyšování kvality duchovního prostředí tady na Zemi a tím tak naplňovat svá poslání, což je nejvyšší metou jak zvyšovat své osobní vibrace, službou pro ostatní ve všech Vašich rozměrem Bytí. A můžete věřit, že zcela reálný dopad i pro Vaše fyzické Já to bude mít, protože se rozevřou nové možnosti buněk, aby vibrovali ve správných obrazcích, které jsou sladěné s Vesmírným obrazem hvězd a galaxií. Díky tomu získají nové informační zázemí o fungování, které se dále rozvine, a k čemu vše směřuje, k velkému prázdninovému semináři Zdraví. Cenu za tento dubnový seminář nastavil Vesmír mírnou jako nikdy předtím.

Bližší informace na webových stránkách:

http://www.skolauskutecneni.cz/seminare/seminare-na-rok-2017/

Osobní sezení jsou úchvatná v možnostech a reálná ve svém působení. Jak se Životy úžasně slaďují s čistým svým záměrem, tak realizace ducha, tedy i svých osobních záměrů, zdraví i tolik touženého žitého štěstí je možná více než kdy jindy. Narovnává se toho tolik, na co se muselo dříve čekat několik let pravidelného chození na semináře i osobní práci a ještě je to posunuto na aktuální rovinu poznání duchovních možností. Vřele a velmi pokorně k novým možnostem je mohu jen doporučit, protože to co dříve prostě nešlo i po mnoha létech osobní snahy, je nyní možné odhalit a uzdravit!! :-) :-)

Ti z Vás, kdo byste rádi pomohli v uzdravení i svým známým a vnímáte možnost poslání osobního doporučení, můžete díky tomu mít semináře zadarmo či osobní sezení za značně menší částku a tím tak využít úplně nových a jedinečných možností posunu ve zdraví svého energetického systému, svého ducha a tím i osobního fyzického zdraví.

Pošlete jim prosím se svou osobní zprávou a ideálně i přímým oslovením tento odkaz:

 

http://www.skolauskutecneni.cz/informace-o-leceni/

 

na základě těch nejaktuálnějších informací a duchovních možností, jaké jen prostředí naší Země nabízí, Vám mohu předat nové poznatky jak efektivněji pracovat nejen s tabulkami. Setkávání budou provázet nádherné meditace, které již byly na minulých setkávání a nyní budou značně posunuty s efektem dále. I pro Vás, kteří moc s tabulkami nepracujete si vše potřebné postupně osvěžíte, vyladíte své napojení a tím si dále budete moci zpracovávat denní zkušenosti a vše co vývoj nabízí, abyste se mohli reálně posunout ve svém vývoji dále v samostatnosti, v souladu se svým čistým záměrem, podle kterého se vše jasně vede. Vesmír nyní nabízí obrovské možnosti posunu dále, větší než kdy dříve a již není potřebné zůstávat ve starých duchovních možnostech, které tu jsou zcela běžné a díky kterým byste ani za tisíc inkarnací nezpracovali co potřebujete, aby Vaše srdce bylo šťastné a Život se sladil s Vaší Jednotou a tím i možným klidem, že vše co se děje v Životě je vedené a zvládnutelné.

Termíny jarních setkání:

pondělí 10. dubna, úterý 16. května, pondělí 5. června

Prosím i o předběžné nahlášení zájmu, protože v menších skupinkách bychom se scházeli na hotelu Popelka, jinak v prostorech kde bude nyní první seminář na Hostivaři. Cena je 400 Kč. 18.00 již začátek práce – 21.00

Připomínám možnou Vaší diskuzi o Vaší práci či dalších tématech o práci:

http://www.skolauskutecneni.cz/vyuka-novych-lecivych-metod/diskuze-k-odblokovani/

 

Při posledním setkání Vás bylo asi jen 8, ale přišlo takové čištění, které se zcela vyrovnalo jednomu celodennímu očistnému semináři a možná i více, protože se jednalo o téma uzdravení vašeho potencionálu ve vývojové spirále a možnosti Vaší bytosti pro vyšší tvoření v těchto pravdivých rovinách vašeho Vesmíru. Tím dochází k výraznému posunu ve vnitřních vibracích Vašeho nitra a možnostem vymanit se z trýznivého vlivu ega a mysli.

Datum: 1. únor 2017, 19:44