Škola uskutečnění

Osobní proměna a transformace lidského vědomí

Lidské vědomí má možnost velkého růstu a proměny. Je to také vidět v mnoha přibývajících lidech zajímajících se nejen o duchovní poznání, ale také zdravé výživy a záchraně planety Země.

Dříve meditace stačily jednodušší, i když také krásné, na rozpouštění emocí, čištění čaker, kontaktování andílků a vše k tomu náležející. K těm vyšším patřily channeling s duší, či jiný channeling(poselství). Při současném poznání by práce trvala nekonečně inkarnací, protože je tam tolik různých bloků a výrazně těžších karmických záležitostí, že není možné současnými používanými duchovními technikami je narovnat. Lidé tak chodí, a je to dobře, že se toužebně snaží o další práci na sobě, na desítky a desítky seminářů a přitom se vyvíjejí, ale jen v jejich nižších rovinách vědomí. Pokud se v čistotě myšlenky a správně projde rychleji do vyšších rovin vědomí, otevřou se nové možnosti poznání sebe samé/ho i sladění s vyšším proudění uzdravujícího proudu, který nově se na Zemi přichází. Vše se vyvíjí všude kolem nás a to velmi rychle, i duchovní sféra prochází razantními změnami a transformace lidského vědomí je nutná pro další sladění pro otevírání pravdy a krás srdce. V těchto rovinách jsou teprve ukryté dary a talenty, ale Vesmír je dovolí používat až tehdy, když Vaše intuice výrazně vzroste a očištěnost samozřejmě také. Nejvyšší meta transformace lidského vědomí je dle současného názvosloví osvícení duše. Tento název osvícení (líbí se mi jiné názvy, třeba realizace), protože pojem osvícení(nirvána, přechod do 5 dimenze) na sobě nese dost různých pochybných směrů a možností, na základě současně dostupné duchovní práce. A bez kompletního zpracování karmických záznamů a sladění se s Jednotou a pak dále kam to směřuje, není tento duchovní vrchol možný. A když někdo více zazáří, tak to na základě nezpracovaných inkarnací a nejrůznějších napojení hned odvrácená strana ví a dokáže jednoduše zařídit, aby zase spadnul. Všude jako v běžném světě jsou různí negativní lidé, co ničí a nepřipouští rozvoj čistých myšlenek a těchto možností, aby naše Země nebyla tolik destruováná, tak i ve Vesmíru je mnoho negativních bytostí a duchovních proudů, snažící se o opak pozitivní transformace, tedy evoluční proměny, která je pro lidstvo již možná. Dříve se rozpouštělo vše silou lásky srdce, ale to již nyní absolutně nestačí. Znám to velmi dobře, prošel jsem tím celým, velmi dlouhodobou a značně intenzivní prací na sobě. Bylo mi Vesmírem dáno poznat lidi co to dělají jinak a poznat tak další duchovní možnosti léčení a odblokování, postupně jsem poznával co je zatím a co je brzdí a také jak neskutečně silná je odvrácená strana. Po mnoha dlouhých letech práce na sobě se mi podařilo tím vším projít a sladit se čistou podstatou Jednoty a tím Vším, na co zatím není správný čas o tom psát. I když jsem jim povídal, co se dá dělat dál a lépe, neslyšeli. Ego a hlavně duchovní ego jsou velmi silné a jen čistá touha po dosažení pravdy a svého zdravého vývoje umožňuje dosažení pravdivých duchovních rovin. Již je to nekonečně snažší, protože ta cesta je tu otevřena. Otevřena pro všechny s touhou po žití srdcem, v odevzdané přítomnosti a vnímaní nejvyššího Božího daru, možnosti práce na sobě.

Datum: 31. leden 2017, 12:18