Škola uskutečnění

O zamilovanosti, milování se a vzájemné lásce

 

O lásce a zamilovanosti

Každá buňka v těle potřebuje lásku, když jí nemá, a člověk je ve stresu a negacích, stárne rychleji. Když je člověk šťastný a žije Život upřímně rád, může i mládnout, protože je prakticky každý ohromně zanesen negacemi, bloky a cizí vůlí, nesvobodou... Co je láska, se tu vůbec nerozumí. Je tu většinou jen k partnerovi a dětem. A přitom, kdyby se srdce rozšířilo a žilo svobodným vědomím, každý den se vědomě plnilo láskou, pookřálo a dalo moc k síle a zdraví. Vděčnost k Životu a Zemi probouzí srdce, a to je schopné se více otevřít a přijímat vyšší vibrace lásky. Ta, je životní proměnou a naplněním a povede skrze intuici člověka krásně dále. Krásně dál - vstříc novým jeho výšinám i hloubkám v nově se objevujících možnostech kvalit Života.

Láska srdce je mocnou kouzelnicí. Známe jí více z pocitu zamilovanosti. Tou, jež dokáže člověka naprosto pobláznit. To je láska o velmi vysoké vibraci. A pokud k zamilovanosti dojde, Boží láska tuto vibraci Života pošle velmi silně a je dále na lidech, jak s ní dokáží zacházet. Zatím spíše postupně vyprchá a promění se na slova miluji Tě, v lepším případě... V tom druhém se změní na závislost a nízkou rovinu lásky. Zamilovanost je kouzlem ze srdce Božího, která mění a vyživuje. Nepřichází ale pro partnery jako takové. Přichází, protože srdce lidí se touží spojit a nalézt vyšší a další rovinu Života a jejich vývoje. Proto je to zamilovanost. Srdce lidí se touží spojit. Aktivuje i mnohé nutné chemické procesy v těle, které způsobují oživení. Jen každý si vnímá své srdce a svou lásku. To není jeho srdce a jeho láska. To je srdce Matky Země, která ho jako dar Života vložila. A je nutné najít vděčnost a cit, kterou si zatím neumíme představit. To je láska Boží/Vesmíru, která tu lásku poslala. Nic se nesmí vztahovat na sebe, jinak velmi rychle zmizí. Kdyby partneři vědomě ladili svá srdce na to, aby měli jedno společné srdce, pak zamilovanost bude proudit stále. Jen tato informace je jako mnoho věcí ve vysokých rovinách vědomí, kam zatím lidé přístup nemají. Na konci se dozvíte účinné praktické rady, jak se tomu přiblížit a jak pracovat s energií lásky.

Tato vyšší vibrace lásky, kterou zamilovanost je, je kouzlem Života, umí proměňovat, umí léčit i propojovat s Přírodou:-) Přináší štěstí. Štěstí je sladění se i Životem. A jak říká můj kluk, štěstí je Maminka Země. Láska umožňuje zrození nového Života s darem od Života. Proto umělá oplodnění nejsou ideální, chybí tomu zásadní látka – láska. Děti pak mohou být i více nemocné a vnitřně budou něco postrádat. Když se rodiče sladí sami se sebou a budou schopni žít vyšší frekvence lásky, přijde jim i dítě v žitých vyšších rovinách vědomí. Je třeba upřímně toužit a požádat své srdce o vedení.

Je dáno, aby se některé Galaxie spojili v jednu, a tento dar máme i my!! Protože když bychom se dokázali nacítit na lásku mezi těmito galaxiemi, vystřelila by nás ta energie nejspíše rovnou do jiné galaxie:-D Kdo na to není připravený, jednoduše si může usmažit své energetické toky. Nejdříve jsem se snažil vnímat obě galaxie, co mezi sebou mají… Tolik toho až vnímat nebylo. Pak se mi ukázalo obrovské Slunce pod naší galaxií a byl jsem poprvé takto přímo pod prostorem Vesmíru, a to, co je hustý, je to, že ze středu galaxie, kde je černá díra, tak ten mohutný tok energie jde do toho Slunce pod Vesmírem, tam je proměněn na velmi vysokou frekvenci a posílán té druhé, Andromedě. Jednou asi za 4 miliardy roků se spojí a vznikne jedna Galaxie a jedno Slunce pod ní!! Galaxie se obrodí a bude zase existovat v nové formě vědomí a s vyššími vibracemi Života:-)

Při milování muže a ženy dochází ke vzájemnému spojování. Ta touha po citu toho druhého naplňuje určitý rezervoár, a když je dostatečně naplněný, dokáže se do potřebných energetických toků vylít. To se tady na Zemi ale zatím ještě nikdy nestalo. Touhou po vzájemném spojení při milování je třeba vnímat toho druhého a soustředit se na něj, a to mnohem více než na sebe. Vnímat tu jednolitou energii, která se tvoří, ten úžas ve spojení, kdy Vesmír může zářit. Kdy jsme jemu blíže. Potom dochází až k extatickému spojení a vyšší vibrace proudí, kam potřebují. Je mnoho možností, jak se v tomto blaženém stavu vědomě propojit se Zemí a umocnit tak přímé zemské léčivé energie. Vyladit na minerální říši a ukotvit tam další silné a tak moc potřebné nové vibrace, aby si Země ponechávala ukotvení ve svém správném láskyplném záměru. Aby skrze Vesmír přicházela energie těm moudrým, co probouzí ostatní. Aby přišla šamanům indiánů a ti pomohli svým lidem a Zemi, kterou tak nekonečně ctí. Je nekonečně možností, záleží jen na možném propojení a duchovní zralosti obou lidí.

S vědomím děláním toho největšího dobra a krásných pocitů tomu druhému, lze dosáhnout propojení s tou nejsilnější energií pro lidi. Místo toho, aby energii orgasmu jen tak vypustili, kdo ví kam… Je možné jít s ní!! Udržet si ten extatický tok energie, té vysoce obrozující energie, a jít s ní kam směřuje. Tím si udržíte nádherný pocit, kterým orgasmus je. Ještě navíc budete mít mnohem duchovnější poznání toho, co se s touto jedinečnou energií děje. Jak moc dokáže uzdravit světy a sféry ve Vesmíru. Tím se stáváte ve sladění s tvořením Vesmíru a váš Život se posouvá dál. V alespoň trošku vědomé pomoci v naplňování proměny, uzdravování a posunu ve frekvencích Vesmíru dále. A to je maximum, co lze. Být tím, čím sám Vesmír touží, aby člověk byl. Byl jím, tou nejčistší frekvencí Života, skrze kterou může působit a tvořit. Pak silně odpadá ego a mnoho rovin charakteru a vnímání Života, o kterých ani nemáme ponětí, že tam jsou a že to není správně. Stáváme se postupně (po nutné intenzivní práci na sobě v aktuálních léčivých metodách, co na Zemi přicházejí) proudem Života, stálým Žitým vědomím. Vesmír se realizuje skrze jedince a ten je Jednotou Života a navždy se mu promění pohled na Vesmír. Vnímá, čím Vesmír prochází a na čem zrovna pracuje. Tuto dechberoucí část, když se pracuje na zvyšování frekvencí lásky a Života samého a Žije se stále aktuální proměna, jakou Vesmír prochází a tím i využití naprosto účinnějších uzdravujících metod, nechám na později. To je zcela jiný článek.

Pokud se ze zamilovanosti stanou nízké lidské frekvence lásky, sklouzne se do nízkých rovin pudů a na vyšší frekvenci lásky se může zapomenout. Při přímém spojení obou lidí, dochází k tomu, že se aspoň na chvilku, teda když se jim podaří dosáhnout orgasmu společně, na malý frekvenční okamžik spojí jejich energetické systémy. To je doba, kdy může Boží láska přijít a co se u toho děje, zatím není opravdu doba to napsat. Lidi jsou tak daleko od toho, jejich duch je pořád nemocný a tím nemají potřebnou sílu a čistý záměr. Tento Vesmír na ní není zatím připraven, protože i struktury jdoucí pod Vesmírem, musí mít tu frekvenci vést tyto nejnovější frekvence Života. Na všem se pracuje více než intenzivně a více než náročně, a i bolestivě. Protože je hromada nástrah a síly odvrácené strany Vesmíru a různých bloků vytvořených za celou dobu fungování Vesmíru.

Láskou Vaší ve spojení se obohacujete jeden od druhého v těch nejvyšších kvalitách, co ten druhý má i ve vyšších rovinách vědomí a vyšších částí sebe. To je ten impuls postupného slaďování a splývání jeden ve druhém. Je třeba toužit po poznání, o čem partnerství opravdu je. Není o dětech, domě a ježdění na společnou dovolenou… Je o budování nových frekvencí lásky a souznění. Je třeba toužit po stále novém vědomí, které vám umožní žít vyšší osobnostní kvality pro kvalitnější partnerství. A tím předáte dětem úžasně moc krásného. Při naprosté odevzdanosti se vám to může podařit. Vnímat toho druhého jako sebe. Zamilovanost je stálá, zamilovanost je darem, který je třeba jak jen jde nejhlouběji v naprosté vděčnosti (ne jen opojení..) ctít:-)

Praktické meditace jednou taky napíšu… JJ

Zatím tvořte v úctě a zkoušejte J

 

 

Datum: 25. září 2019, 09:16